پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی برای خرید گندم
در راستای حمایت از حمایت از بخش کشاورزی صورت گرفت:

پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی برای خرید گندم

اخبار پولی مالی-بانک ملی ایران در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و همچنین حمایت از بخش کشاورزی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور خرید گندم از کشاورزان تخصیص داده است.
۳۱ درصد رشد اعطای تسهیلات در شعبه ساری
رئیس شعبه ساری بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد:

۳۱ درصد رشد اعطای تسهیلات در شعبه ساری

اخبار پلی مالی- شعبه ساری بانک توسعه صادرات ایران طی ده ماه سال جاری بالغ بر 3500 میلیارد ریال تسهیلات به مشتریان بانک در استان مازندران اعطا کرده که این رقم نسبت به تسهیلات اعطایی سال گذشته 31 درصد رشد داشته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی