با طرح «کارگشای ملی»؛ در قبال طلا تسهیلات بگیرید

با طرح «کارگشای ملی»؛ در قبال طلا تسهیلات بگیرید

اخبار پولی مالی_ بانک ملی ایران در جدیدترین شرایط پرداخت تسهیلات به مشتریان خود ‌، با هدف پاسخگویی مناسب جهت رفع نیازهای مالی مشتریان و تسهیل و تسریع در فرآیند خدمات، طرح تسهیلاتی «کارگشای ملی» را تدوین و ارائه کرده است.

تسهیلات به طرح جهش مسکن سرعت گرفت
بانک مرکزی؛

تسهیلات به طرح جهش مسکن سرعت گرفت

اخبار پولی مالی_ با رعایت چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی طرح جهش مسکن در جریان است، اجرای این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت. ‏

یک تیر و چند نشان بانک دی

یک تیر و چند نشان بانک دی

اخبار پولی مالی_ بانک دی در جهت وصول و تعیین تکلیف تسهیلات معوق از شرکت های فرعی از طریق تملیک املاک، تعیین تکلیف و تحکیم وثایق موفق به شناسایی درآمد، کاهش ذخایر مشکوک الوصول و وصول ۳۵ همت تسهیلات از شرکت های گروه خود شد.