مستثنی‌شدن صنایع دارویی از آیین‌نامه تسهیلات و محدودیت سرمایه منفی
اداره کل اعتبارات پست بانک به شعب بانک ابلاغ کرد؛

مستثنی‌شدن صنایع دارویی از آیین‌نامه تسهیلات و محدودیت سرمایه منفی

اخبار پولی مالی_ اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، بخشنامه مستثنی شدن صنایع دارویی از محدودیت‌های مربوط به سرمایه پایه منفی برخی از بانک‌های عامل و آیین‌نامه رعایت نسبت شاخص های مالی و اعتبارسنجی به مدت یکسال دیگر را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

بلوکه کردن بخشی از تسهیلات و اخذ سپرده به عنوان وثیقه ممنوع
بانک مرکزی اعلام کرد؛

بلوکه کردن بخشی از تسهیلات و اخذ سپرده به عنوان وثیقه ممنوع

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی مجددا با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها تاکید کرد که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

مقررات امضای الکترونیکی در بانک مرکزی تصویب شد
اجرای طرح شمولیت مالی از ابتدای سال آینده؛

مقررات امضای الکترونیکی در بانک مرکزی تصویب شد

اخبار پولی مالی- طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که شامل چهار مرحله است و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.