پرداخت۲،۹۶۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی روستایی
مدیرشعب بانک پارسیان در استان‌ خوزستان تشریح کرد:

پرداخت۲،۹۶۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی روستایی

اخبار پولی مالی- طی دو سال گذشته تاکنون از سوی بانک پارسیان 33 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های کوچک و متوسط ، 17.000 میلیارد ریال تسهیلات ریالی و 177.000 میلیون یورو تسهیلات ارزی به طرح های ملی و زیربنایی و کمک به رونق و توسعه استان اعطا نموده است.
پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش تولید، اشتغال و کارآفرینی
با امضای قراردادی بین بانک گردشگری و وزارت میراث فرهنگی صورت گرفت:

پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش تولید، اشتغال و کارآفرینی

اخبار پولی مالی-  در آستانه آغاز دوازدهمین سال فعالیت بانک گردشگری، با امضای قراردادی بین این بانک و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در مجموع 5000 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت میراث فرهنگی پرداخت می‌شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی