برخورد با بانک‌های ناتراز و تورم‌زا
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد:

برخورد با بانک‌های ناتراز و تورم‌زا

اخبار پولی مالی_ رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل نقدینگی از هدف گذاری نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سالجاری و برخورد با بانک های ناتراز تا انحلال آنها خبر داد.

رشد نقدینگی پس از ۳ سال در مسیر میانگین بلندمدت قرار گرفت

رشد نقدینگی پس از ۳ سال در مسیر میانگین بلندمدت قرار گرفت

اخبار پولی مالی_ بانک‌مرکزی اعلام‌کرد براساس آخرین آمارها، نقدینگی در هفته منتهی به ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفند و هفته مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۷.۸ و ۳۲.۵ درصد رشد نشان می‌دهد و انتظار می‌رود که برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ تحقق یابد و رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد برسد.

بانک مرکزی از تمامی ابزارها برای مهار تورم استفاده می‌کند
رئیس‌کل بانک مرکزی:

بانک مرکزی از تمامی ابزارها برای مهار تورم استفاده می‌کند

اخبار پولی مالی_ تورم یک موضوع حاکمیتی است و مهار آن نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف است اما نقش بانک مرکزی در این زمینه، محوری است و این بانک از تمامی ابزارهای موجود جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده خواهد کرد.