سختگیری برای ضمانت وام، ممنوع
بانک مرکزی به بانکها تاکید کرد؛

سختگیری برای ضمانت وام، ممنوع

اخبار پولی مالی-بانک‌ها برای ضمانت وام‌های خرد مانند وام ازدواج و کالا و نظایر آن همیشه سختگیری‌های عجیبی داشته‌اند و توصیه‌های بانک مرکزی هم هیچ تاثیری در تغییر روال کاری آن‌ها نداشته است.

نرخ رسمی ۹ ارز افزایش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۹ ارز افزایش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، دوم آذرماه) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۲۹ واحد پولی کاهش و قیمت ۹ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ هشت واحد پولی دیگر هم ثابت ماند.

نرخ رسمی ۶ ارز افزایش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۶ ارز افزایش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (دوشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۵ ارز کاهش و ۶ ارز افزایش یافت. نرخ ۳۵ ارز نیز بدون تغییر باقی مانده است.

قیمت ٢٣ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد؛

قیمت ٢٣ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (یکشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز کاهش و ۱۰ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز بدون تغییر باقی مانده است.

قیمت ۲۴ ارز کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

قیمت ۲۴ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (شنبه بیست و نهم آبان ماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز کاهش و ۱۵ ارز افزایش یافت. نرخ ۷ ارز نیز بدون تغییر باقی مانده است.

قیمت ٢٧ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد؛

قیمت ٢٧ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز کاهش و ۹ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز بدون تغییر باقی مانده است.