رشد ۸۰ درصدی تامین ارز در سامانه نیما

رشد ۸۰ درصدی تامین ارز در سامانه نیما

اخبار پولی مالی_ رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 80 درصدی تامین ارز در سامانه نیما در 6 ماهه نخست سال جاری گفت: هیچ مشکلی بابت تامین ارز وجود ندارد و تامین ارز به خوبی در حال انجام است.