فروش سفته و برات بیش از ۲ برابر شد
طبق اعلام بانک مرکزی :

فروش سفته و برات بیش از ۲ برابر شد

اخبار پولی مالی- طبق اعلام بانک مرکزی، در هفت ماهه سال جاری، بیش از ۷۲ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ رسمی ۱۰ ارز کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۱۰ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۱۰ واحد پولی کاهش و قیمت ۱۹ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۷ واحد پولی دیگر ثابت ماند.
نرخ رسمی پوند، یورو کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی پوند، یورو کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۲۸ آذرماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۸ واحد پولی کاهش و قیمت ۱۱ ارز افزایش یافت؛ نرخ هفت واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
نرخ رسمی ۱۱ ارز کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۱۱ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه، ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۱۱ واحد پولی کاهش و قیمت ۷ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۲۸ واحد پولی دیگر ثابت ماند.
نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه شنبه، ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۲۰ واحد پولی کاهش و قیمت ۱۹ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۷ واحد پولی دیگر ثابت ماند.
قیمت رسمی ٢۵ ارز ثابت ماند
براساس اعلام بانک مرکزی؛

قیمت رسمی ٢۵ ارز ثابت ماند

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۱۲ واحد پولی کاهش و قیمت ۹ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۲۵ واحد پولی دیگر ثابت ماند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی