قیمت ٢١ ارز افزایش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

قیمت ٢١ ارز افزایش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (چهارشنبه چهاردهم مهرماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۱ ارز افزایش و ۱۸ ارز کاهش یافت. نرخ رسمی ۷ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.
افزایش نرخ رسمی۱۹ ارز
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

افزایش نرخ رسمی۱۹ ارز

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (دوشنبه دوازدهم مهرماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش و ۱۵ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400