کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۳۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱
بانک مرکزی اعلام کرد:

کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۳۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یک روزنامه درباره شاخص‌های پولی مرتبط با تورم، ضمن مرور اقدامات خود در چند ماه اخیر برای کنترل عوامل پولی مرتبط با تورم، از کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در بهمن ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در بهمن ۱۴۰۱ خبر داد.

تحلیل‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی و تکالیف قانونی باشد
بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رئیس دفتر دولت گذشته؛

تحلیل‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی و تکالیف قانونی باشد

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رئیس دفتر دولت گذشته، تاکید کرد که در تحلیل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر اقتصاد همچون لزوم اجرای تکلیف قانونی حذف ارز ترجیحی و انتشار برخی اخبار غیر واقعی و شکل‌گیری برخی انتظارات تورمی که مستقل از سیاست‌های اقتصادی بروز و ظهور می‌یابند، مورد توجه قرار گیرد.