نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه، ۹ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۱ واحد پولی افزایش و قیمت ۲۴ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۱ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
نرخ رسمی ۳۰ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد؛

نرخ رسمی ۳۰ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه شنبه، پنجم بهمن‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای هشت واحد پولی افزایش و قیمت ۳۰ ارز کاهش یافت، نرخ هشت واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی