وجود فضایی پویا و پرامید در کارکنان به پیشبرد اهداف گل‌گهر کمک کرده‌است

وجود فضایی پویا و پرامید در کارکنان به پیشبرد اهداف گل‌گهر کمک کرده‌است

اخبار پولی مالی- مدیر توسعه منابع انسانی شرکت گل‌گهر گفت: شرکت گل‌گهر همواره در راستای بهبود فرهنگ و رفتار سازمانی خود با ایجاد بستر مناسب کاری برای کارکنان و ترویج روحیه تیمی با دخیل دانستن همه اعضای سازمان در پیشبرد اهداف خود قدم برداشته است.

سرمایه گذاری برای خلق ثروت
قانعي مدیر عامل پترول:

سرمایه گذاری برای خلق ثروت

اخبار پولی مالی_ با ایجاد صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر، ارجاعات شرکت های دانش بنیان به صنعت پتروشیمی، هدفمند و دسته بندی می شود.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز