ایمپاسکو تندیس برنزین بهره‌وری دریافت کرد

ایمپاسکو تندیس برنزین بهره‌وری دریافت کرد

اخبار پولی مالی-در نهمین دوره برگزاری جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موفق به دریافت تندیس برنزین بهره‌وری و قرار گرفتن در جمع چهار شرکت برتر حوزه معادن و صنایع معدنی شد.

پتروشیمی پارس موفق به اخذ رتبه اول شد
از نظر بهره وری کل عوامل در گروه فرآورده های نفتی؛

پتروشیمی پارس موفق به اخذ رتبه اول شد

اخبار پولی مالی_شرکت پتروشیمی پارس موفق به اخذ رتبه اول  از نظر بهره وری کل عوامل در گروه فرآورده های نفتی و همچنین کسب رده ۲۳ از نظر میزان فروش درآمد با ۱ رتبه صعود نسبت به سال قبل شد.

صنـایع پتـروشیمی خلیـج فـارس، شرکت برتر ایران شد
برتری هلدینگ خلیج فارس در ایران با مهر تأیید IMI-100

صنـایع پتـروشیمی خلیـج فـارس، شرکت برتر ایران شد

اخبار پولی مالی_شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با کسب رتبه اول در سه شاخص «میزان فروش»، «صادرات» و «بالاترین ارزش بازار»، برترین شرکت در بین 500 شرکت پیشرو کشور شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز