تمرکز هلدینگ خلیج فارس بر ارائه راهکارهای نوین تامین مالی برای شرکت‌های دانش بنیان

تمرکز هلدینگ خلیج فارس بر ارائه راهکارهای نوین تامین مالی برای شرکت‌های دانش بنیان

اخبار پولی مالی_ صاحب نظران و متخصصان صنعت پتروشیمی در روز سوم چهارمین همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش مهمان پنلی با موضوع تامین مالی فرصت‌های نوآوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان بودند.

عزم پتروشیمی کارون برای ساخت کاتالیست رانی نیکل

عزم پتروشیمی کارون برای ساخت کاتالیست رانی نیکل

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل پتروشیمی کارون در حاشیه چهارمین رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت‌پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش با حضور در غرفه شرکت نانو پارس اسپادانا تفاهم‌نامه همکاری با موضوع ایجاد دانش فنی، تولید و ساخت کاتالیست رانی نیکل جهت فرآیند هیدروژناسیون دی نیترو تولوئن و نیتروبنزن را به امضا رساند.

پتروشیمی نوری، حمایت از ساخت داخل را از حرف به عمل تبدیل کرد

پتروشیمی نوری، حمایت از ساخت داخل را از حرف به عمل تبدیل کرد

اخبار پولی مالی_ پتروشیمی نوری تفاهم‌نامه همکاری‌های تحقیقاتی و تولید کاتالیست clay را با شرکت رنگینه و کاتالیست پارس و تفاهم‌نامه ساخت سگالت ولو، کنترل ولو، دی سوپر هیتر و قطعات کنترل ولو را با شرکت برناصنعت توس امضا کرد.

۱۴ تفاهمنامه و قرارداد بفجر با شرکت‌های داخلی امضا شد
فجر انرژی در مسیر ایرانی‌سازی

۱۴ تفاهمنامه و قرارداد بفجر با شرکت‌های داخلی امضا شد

اخبار پولی مالی_ شرکت فجر انرژی خلیج فارس در چهارمین همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش، ۱۰ تفاهمنامه و ۴ قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان با ارزشی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال و ۱۸۰ هزار یورو منعقد کرد.