داخلی سازی و ارزبری از مهمترین دستاوردهای چهارمین جشنواره ملی فولاد
مدیرعامل فولاد خراسان بیان کرد:

داخلی سازی و ارزبری از مهمترین دستاوردهای چهارمین جشنواره ملی فولاد

اخبار پولی مالی-کسری غفوری گفت: یکی از مهمترین ماحصل های چهارمین جشنواره ملی فولاد؛ داخلی سازی قطعات در حوزه فولاد است که باعث شده است تا ارزبری در کشور بسیار کم شود و این اتفاق بسیار خوبی است.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز