پتروشیمی پارس، بر اساس مدل PCSR ارزیابی شد

پتروشیمی پارس، بر اساس مدل PCSR ارزیابی شد

اخبار پولی مالی_ نخستین ارزیابی شرکت پتروشیمی پارس مبتنی بر «الزامات خاص گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مدیریت عملکرد و توسعه قابلیت‌های شرکت‌های تابعه»(PCSR) در پتروشیمی پارس برگزار شد.