یک انتصاب جدید در بیمه تعاون

یک انتصاب جدید در بیمه تعاون

اخبار پولی مالی- با حکم یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون؛ مهناز ابراهیمی به عنوان مدیر حسابرسی و کنترل داخلی شرکت بیمه تعاون منصوب شد.

کارگاه آموزشی صنعت بیمه در دنیا؛ چالش‌ها و فرصت‌ها و آینده پیش رو (نگاه آینده‌پژوهانه)
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری پژوهشکده بیمه برگزار می‌کند

کارگاه آموزشی صنعت بیمه در دنیا؛ چالش‌ها و فرصت‌ها و آینده پیش رو (نگاه آینده‌پژوهانه)

اخبار پولی مالی- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری پژوهشکده بیمه هم‌اندیشی یک روزه با عنوان «صنعت بیمه در دنیا؛ چالش‌ها و فرصت‌ها و آینده پیش رو (نگاه آینده‌پژوهانه) برگزار می‌کند.