انتصابـات جدید در بانک دی

انتصابـات جدید در بانک دی

اخبار پولی مالی_ طی احکامی سرپرستان «معاونت مالی»، «معاونت حقوقی» و «امور بین‌الملل» بانک دی منصوب شدند.