کارگاه‌‌ آموزشی مدیریت ریسک در تکافل و محصولات آن
پژوهشکده بیمه با همکاری شرکت مشاوره مدیریت بدری امارات برگزار می‌کند

کارگاه‌‌ آموزشی مدیریت ریسک در تکافل و محصولات آن

اخبار پولی مالی- کارگاه‌‌ آموزشی "مدیریت ریسک در تکافل و محصولات آن" از ساعت 09:00 تا 11:00 روز شنبه 12 اسفند ماه 1402 به صورت برخط و به زبان انگلیسی با ترجمه همزمان برگزار می‌شود.