بازارگردانی سهام از طریق قراردادهای اختیار معامله
مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس تهران تشریح می‌کند:

بازارگردانی سهام از طریق قراردادهای اختیار معامله

اخبار پولی مالی_ در سال‌های اخیر نهادهایی جهت انجام فعالیت بازارگردانی به شکل تخصصی در بازار سرمایه شکل گرفته‌اند. این نهادها که با عنوان صندوق‌های بازارگردانی شناخته می‌شوند، وظیفه ایجاد و بهبود نقدشوندگی در نمادهای قابل معامله در بورس‌ها را برعهده گرفته‌اند.

رویداد سالانه آپ ۹ خرداد برگزار می‌شود

رویداد سالانه آپ ۹ خرداد برگزار می‌شود

اخبار پولی مالی_ اپلیکیشن آپ در آستانه ۹ساله‌شدن است و به همین بهانه نهم خردادماه رویداد سالانه خود را با معرفی دو محصول جدید برگزار می‌کند. در این رویداد که قرار است بهار هر سال برپا شود، دستاوردها و برنامه‌های ‌آتی شرکت بررسی می‌شود.