دسترسی آسان به خدمات بانکی با موبایل بانک رفاه

دسترسی آسان به خدمات بانکی با موبایل بانک رفاه

اخبار پولی مالی- ورود تکنولوژی و فناوری های نوین به سیستم بانکی کشور سبب شده است تا هم مشتریان و هم مدیران بانک ها استفاده و بهره برداری از ابزارهای جدید بانکی را در دستور کار خود قرار دهند.
مانع زدایی عملیاتی بانک ملی ایران از مسیر تولید
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد

مانع زدایی عملیاتی بانک ملی ایران از مسیر تولید

اخبار پولی مالی- مانع زدایی از مسیر تولید در بانک ملی، یک شعار نیست و تا کنون در این راستا ده ها جلسه حضوری و غیرحضوری با فعالان اقتصادی کشور توسط مدیران ارشد این بانک برگزار شده است.
تاکید بر افزایش اختیارات و اجرایی شدن اعطای سهام نمایندگان بیمه رازی
در جلسه بررسی سفر استانی مدیرعامل بیمه رازی عنوان شد؛

تاکید بر افزایش اختیارات و اجرایی شدن اعطای سهام نمایندگان بیمه رازی

اخبار پولی مالی- جلسه بررسی اجرای مصوبات و رفع مشکلات مطرح شده در اولین سفر استانی دکتر جباری مدیرعامل شرکت بیمه رازی و همراهان در اواخر مهر ماه برگزار و مقرر شد اختیارات نمایندگان بیش از پیش افزایش یابد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400