فرهنگسازی دغدغه اصلی بیمه مرکزی است
رئیس کل بیمه مرکزی:

فرهنگسازی دغدغه اصلی بیمه مرکزی است

اخبار پولی مالی_ هدف صنعت بیمه حمایت از هموطنان در هنگام بروز حوادث است و اگر ما بتوانیم با فرهنگسازی، بیمه را به یکی از نیازها و دغدغه های اصلی مردم تبدیل کنیم، رسالت واقعی خود را انجام داده ایم.

چرا بانک ها مدرسه می سازند؟
بررسی موردی بانک پاسارگاد

چرا بانک ها مدرسه می سازند؟

بانک ها برای حضور موثر در عرصه اقتصادی نیازمند تعامل هر چه بیشتر با محیط پیرامونی خود هستند. انتقال جریان سرمایه به سمت اقتصاد پایدار و پاسخگویی به افکار عمومی از مهمترین شاخص ها برای حضور در عرصه فعالیت اقتصادی خواهد بود.

بیمه سرمد در ۳ ماهه ابتدای امسال، ۲۵ میلیارد تومان سود کسب کرد
معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت:

بیمه سرمد در ۳ ماهه ابتدای امسال، ۲۵ میلیارد تومان سود کسب کرد

اخبار پولی مالی_ بیمه سرمد ثابت کرد که در‌ ماراتن مالی سال ۱۴۰۱ خواهان از بین بردن زیان انباشته خود در سال ۱۴۰۲ است و نشانه‌های این ثبات کسب سود ۲۵ میلیارد تومانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.