قیمت دلار به ٢٧ هزار و ۵۴١ تومان رسید
در صرافی‌های بانکی؛

قیمت دلار به ٢٧ هزار و ۵۴١ تومان رسید

اخبار پولی مالی- قیمت هر دلار آمریکا ( اسکناس) امروز یکشنبه ١١ مهر ١۴٠٠ در صرافی های بانکی برای فروش به ٢٧ هزار و ۵۴١ تومان رسید.
بررسی چابک سازی فرآیند پرداخت خسارت بیمه رازی
در شعبه تخصصی خسارت بیمه‌های اتومبیل بیهقی صورت گرفت:

بررسی چابک سازی فرآیند پرداخت خسارت بیمه رازی

اخبار پولی مالی-در چهارمین رویداد «یکشنبه‌ها با نماینده‌ها» چابک سازی فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه نامه‌های اتومبیل شرکت بیمه رازی پیشنهاد و بررسی شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400