پوشش بیمه‌ای برای خدمات توانبخشی اتیسم
خبر:

پوشش بیمه‌ای برای خدمات توانبخشی اتیسم

اخبار پولی مالی- یکی از مشکلات افراد اتیسم هزینه‌های درمانی شامل توانبخشی و موارد دیگر است که به تازگی بخشی از این خدمات از جمله خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه‌های پایه از جمله بیمه سلامت قرار گرفته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی