مدل عملیاتی بیمه ایران طراحی شد
مدیرعامل بیمه ایران :

مدل عملیاتی بیمه ایران طراحی شد

اخبار پولی مالی- بیمه ایران در ایفای مسئولیت های اجتماعی همواره یک شرکت پیشرو بوده و توانسته است در این حوزه خدمات ارزنده ای ارائه نمایدکه از جمله این خدمات می توان به خدمات ارائه شده به زائران در حادثه منا اشاره کرد.
دو مدیر بیمه سرمد منصوب شدند
با حکم مدیرعامل :

دو مدیر بیمه سرمد منصوب شدند

اخبار پولی مالی- با حکم مدیرعامل بیمه سرمد، مدیران امور استان‌ها و شبکه فروش و امور بانک و بیمه این شرکت منصوب و معرفی شدند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی