بیمه دی حامی شهدای محیط زیست

بیمه دی حامی شهدای محیط زیست

اخبار پولی مالی- مراسم «گرامی‌داشت جان‌نثاران مردمی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی کشور» با حمایت بیمه دی از خانواده های بازماندگان این عزیزان برگزار شد.
دو انتصاب جدید در بیمه آسیا
با حکم مدیر عامل صورت گرفت:

دو انتصاب جدید در بیمه آسیا

اخبار پولی مالی-  سرپرست معاونت بیمه های اشخاص و مسئولیت ومشاور عالی مدیرعامل در بیمه های اشخاص و مسئولیت معرفی شدند.
مجوز افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد صادر شد
از سوی بیمه مرکزی:

مجوز افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد صادر شد

اخبار پولی مالی- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد را صادر کرد.
بیمه کوثر موفق به دریافت تقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجیتال شد
در پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال:

بیمه کوثر موفق به دریافت تقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجیتال شد

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه کوثر، با حضور در پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال، تقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجیتال را از کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال به خود اختصاص داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400