اهدای دستگاه لارنگوسکوپ به بیمارستان کودکان مفید توسط بانک کارآفرین

اهدای دستگاه لارنگوسکوپ به بیمارستان کودکان مفید توسط بانک کارآفرین

اخبار پولی مالی_ بانک کارآفرین با اهدای ست کامل دستگاه لارنگوسکوپ به بیمارستان کودکان مفید، امکان انجام عمل لوله گذاری داخل تراشه در بیماران نیازمند بیهوشی و یا نارسایی تنفسی برای کودکان مراجعه کننده و سایر بیماران را فراهم کرد.

بانکداری شرکتی در بانک صادرات

بانکداری شرکتی در بانک صادرات

اخبار پولی مالی_ یکی از مفاهیم بانکداری که در سالهای گذشته به شدت کانون توجه قرار گرفته و بانک‌های پیشرو به سرعت در حال آماده‌سازی و تجهیز خود برای بهره ‌گیری از قابلیت‌‌ها و ظرفیت‌های آن هستند، بانکداری شرکتی است.