تفاهم‌نامه ایجاد اشتغال در کشور امضا شد
با مشارکت بانک سپه، بنبا مشارکت بانک سپهیاد برکت و هشت بانک عامل :

تفاهم‌نامه ایجاد اشتغال در کشور امضا شد

اخبار پولی مالی-بزرگ‌ترین تفاهم‌نامه ایجاد اشتغال در کشور به ارزش ۴۰۰هزار میلیارد ریال بین بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بانک سپه و هشت بانک عامل دیگر امضا شد.
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین بانک ملی با بنیاد برکت
در راستای ایجاد 50 هزار شغل صورت گرفت:

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین بانک ملی با بنیاد برکت

اخبار پولی مالی-امروز در جریان آئین امضای تفاهم نامه 400 هزار میلیارد ریالی ایجاد اشتغال بین بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و 9 بانک عامل کشور، تفاهم‌‌نامه همکاری دوجانبه بین بانک ملی ایران و بنیاد برکت در راستای توانمندسازی و ایجاد 50 هزار شغل در کشور به امضای سید فرید موسوی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت رسید.
ایجاد ۲ هزار شغل با مشارکت بانک توسعه صادرات
رئیس اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندسی و طرح های سرمایه گذاری اعلام کرد:

ایجاد ۲ هزار شغل با مشارکت بانک توسعه صادرات

اخبار پولی مالی-بیش از دو هزار شغل مستقیم در نتیجه مشارکت بانک توسعه صادرات ایران در طرح های صنعتی طی دو سال اخیر ایجاد شده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی