صدور دو مجوز جدید برای بانک کارآفرین
از سوی بانک مرکزی صورت گرفت:

صدور دو مجوز جدید برای بانک کارآفرین

اخبار پولی مالی-شرکت تامین سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک کارآفرین ​از بانک مرکزی مجوز تاسیس گرفتند.
داتین رتبه دوم پردازش تراکنش را کسب کرد
مهاجرت همزمان دو بانک سابق مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان به بانک سپه

داتین رتبه دوم پردازش تراکنش را کسب کرد

داتین با انجام مهاجرت داده‌های دو بانک سابق مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان به سامانه‌های بانک سپه، رتبه دوم پردازش تراکنش را بر اساس آمار تراکنش‌های شتابی در بین ارائه‌دهندگان کربنکینگ در کشور، به نام خود ثبت کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400