انتصاب مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران
با حکم وزیر اقتصاد صورت پذیرفت :

انتصاب مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران

اخبار پولی مالی- سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای حسن شریفی را به سمت مدیرعامل و داریوش محمدی و سید محمدناصر مبرقعی را به سمت اعضای هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد.
رکورد بیمه آسیا در تولید پرتفوی شرکت های بازار سرمایه
در هفت ماهه امسال صورت گرفت:

رکورد بیمه آسیا در تولید پرتفوی شرکت های بازار سرمایه

اخبار پولی مالی- بیمه آسیا در هفت ماهه امسال ، با 19.3 درصد از مجموع حق بیمه تولیدی 14 شرکت بیمه ای حاضر در بازار سرمایه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و رکورد تولید پرتفوی خود در هفت ماهه امسال را شکست.
گشایش ساختمان جدید شعبه بیمه سینا در قم
با حضور مدیرعامل بیمه سینا صورت گرفت:

گشایش ساختمان جدید شعبه بیمه سینا در قم

اخبار پولی مالی-مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بیمه سینا به اتفاق هیئت همراه طی بازدید از شعبه قم، ساختمان جدید این شعبه را افتتاح کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا