لزوم نوآوری اسلامی در تامین مالی دانش بنیان ها
«بهنام محسنی» نقش تمدن در توسعه صنعت مالی بازار سرمایه را تشریح کرد :

لزوم نوآوری اسلامی در تامین مالی دانش بنیان ها

اخبار پولی مالی-تقویت مالکیت معنوی نقش مهمی در جلب نظر سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان دارد. همچنین اعتبار مالیاتی نقش مهمی در تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری دانش بنیان دارد. با تخصیص کارای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه رشد خواهد یافت.

افزایش سرعت تامین مالی از بستر بازار سرمایه
قائم مقام مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن تاکید کرد:

افزایش سرعت تامین مالی از بستر بازار سرمایه

اخبار پولی مالی-تامین مالی از مسیر بازار سرمایه غالبا به دو صورت شامل تامین مالی از محل بدهی و تامین مالی از محل سرمایه انجام می شود. در اولی، شاخص اصلی اوراق صکوک است و در دومی شاخص اصلی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی می باشد.

صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی به باشگاه ۱۰هزار میلیارد تومانی ها پیوست
خبر:

صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی به باشگاه ۱۰هزار میلیارد تومانی ها پیوست

اخبار پولی مالی- شرکت تامین سرمایه تمدن با جلب اعتماد سرمایه گذاران توانست ارزش دارایی های صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی را به بیش از ۱۰۳هزارمیلیارد ریال افزایش دهد که با افزایش صورت پذیرفته در میزان دارایی ها ، صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی درمیان۱۰صندوق سرمایه گذاری برتر کشور قرارگرفت

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز