توقف شاخص در یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحدی

توقف شاخص در یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحدی

اخبار پولی مالی- شاخص کل بورس که در ابتدای معاملات امروز با افت سنگین مواجه شد، توانست با بازیابی خود تا پایان معاملات در ایستگاه یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحدی بایستد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400