بیمه آسیا و پترو ایمن شریف به تفاهم رسیدند
جهت ارایه خدکات بیمه ای:

بیمه آسیا و پترو ایمن شریف به تفاهم رسیدند

اخبار پولی مالی- بیمه آسیا با انعقاد تفاهم نامه با شرکت پترو ایمن شریف، کلیه امور بیمه ای این شرکت به ویژه در حوزه تولید فرآورده های صنعتی، حمل و نقل و صادرات محصولات و نیروی انسانی را به انجام می رساند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی