مشتری مداری در راس اهداف بانک سینا است
مدیر عامل بانک سینا در سفر به استان آذربایجان شرقی مطرح کرد:

مشتری مداری در راس اهداف بانک سینا است

اخبار پولی مالی-بانک سینا برنامه های متعددی در راستای گسترش کسب و کار در بازارهای کشور دارد و در زمینه های مختلف از جمله تعامل با شرکت های حقیقی و حقوقی پیشتاز است.