آزادسازی پهنه‌های معدنی، اقدام مثبت ایمیدرو
نماینده مجلس تاکید کرد:

آزادسازی پهنه‌های معدنی، اقدام مثبت ایمیدرو

اخبار پولی مالی-نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: آزادسازی پهنه‌های معدنی و اجازه فعالیت بخش خصوصی از جمله اقدامات مثبت انجام شده در ایمیدرو است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی