طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث در بیمه ایران

طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث در بیمه ایران

اخبار پولی مالی_ مدیر کل بیمه های اتومبیل بیمه ایران از بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی موتورسیکلت ها و وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمه نامه، به مدت ۲۹ روز ، از ۱۵ آبان ماه تا پایان روز ۱۳ آذر ماه سال جاری در بیمه ایران خبر داد.