بانک سینا در ارزیابی بانک مرکزی، رتبه دوم عملکرد شبکه بانکی را کسب کرد
بر اساس گزارش اعلام وضعیت بانک‌ها در سامانه آرش؛

بانک سینا در ارزیابی بانک مرکزی، رتبه دوم عملکرد شبکه بانکی را کسب کرد

اخبار پولی مالی_ طبق ارزیابی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در سامانه آرش، بانک سینا با ۱۰ پله صعود، رتبه دوم نظام بانکی در مجموع شاخص‌های ارزیابی این سامانه را کسب کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز