رشد تسهیلات اعطایی در پنج حوزه تاثیرگذار اقتصادی
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:

رشد تسهیلات اعطایی در پنج حوزه تاثیرگذار اقتصادی

اخبار پولی مالی-معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران از رشد اعطای تسهیلات این بانک طی سال 1400 در پنج حوزه "کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی"، "استخراج معدن"، "صنعت"، "خدمات فنی و مهندسی" و "بازرگانی" خبر داد.

رشد ۱۰۷ درصدی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی و تبدیلی
رئیس اداره کل نظارت بر تسهیلات و پیگیری مطالبات بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد:

رشد ۱۰۷ درصدی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی و تبدیلی

اخبار پولی مالی- بانک توسعه صادرات ایران در سال 1400 با پرداخت 36 هزار و 605 میلیارد ریال تسهیلات به فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، رشدی 107 درصدی را در این بخش نسبت به سال 1399 تجربه کرده است.