شعب قیدار نبی(ع) و بازار ابهر استان زنجان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افتتاح شد

شعب قیدار نبی(ع) و بازار ابهر استان زنجان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افتتاح شد

اخبار پولی مالی_ با سفر یک روزه «سید سعید شمسی‌نژاد» مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و هیأت همراه به استان زنجان، شعب قیدار نبی(ع) و بازار ابهر استان زنجان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بر اساس هویت بصری جدید افتتاح شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.