اینشورتک به روایت مدیرعامل بیمه تعاون

اینشورتک به روایت مدیرعامل بیمه تعاون

اخبار پولی مالی_ هلدینگ مکس در ویژه نامه ای به بازار جهانی صنعت اینشورتک با نیم نگاهی به قوانین و بازیگران این صنعت در ایران پرداخته و با یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون نیز گفتگویی داشته است که در این مطلب به آن پرداخته خواهد شد.

ارکستر اینشورتک به یک رهبر نیاز دارد
مدیر امور مشتریان راهکارهای بیمه‌گری داتین:

ارکستر اینشورتک به یک رهبر نیاز دارد

اخبار پولی مالی_ استراتژی‌ها و هدف‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه به‌عنوان مالکان این کسب‌وکار و نوع نگاهشان به مبحث فناوری، تأثیرگذارترین ضلع این مثلث است. فناوری باید در دیدگاه سازمان‌ها جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کند و شرکت‌های بیمه به این باور برسند که فناوری یک ردیف هزینه‌ای در سازمان نیست، بلکه موتور پیش‌برنده کسب‌وکار است که می‌تواند در کنار افزایش سرعت و دقت فرایندهای سازمانی، اهداف کسب‌وکار را در افزایش سطح رضایت مشتریان و کاهش بلندمدت هزینه‌های ستادی تضمین کند.

صنعت بیمه به صورت اینشورتک اداره خواهد شد
مدیرعامل بیمه تعاون

صنعت بیمه به صورت اینشورتک اداره خواهد شد

اخبار پولی مالی- در آینده استفاده از تکنولوژی‌ها و واژه اینشورتک به اندازه‌ای عادی خواهد شد که در سال‌های آتی، صنعت بیمه به صورت اینشورتک اداره خواهد شد.