دو مدیر بیمه‌ای و یک مدیر بانکی به عضویت هیات‌مدیره انجمن روابط عمومی ایران درآمدند
اعضای يازدهمين دوره هيات مديره انجمن روابط عمومي ايران انتخاب شدند

دو مدیر بیمه‌ای و یک مدیر بانکی به عضویت هیات‌مدیره انجمن روابط عمومی ایران درآمدند

اخبار پولی مالی_ مدیران روابط عمومی بیمه دی، بیمه پاسارگاد و بانک صادرات ایران عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران شدند.

نقش روابط عمومی تصمیم سازی برای تصمیم گیران
مدیرعامل انجمن روابط عمومی ایران عنوان کرد؛

نقش روابط عمومی تصمیم سازی برای تصمیم گیران

اخبار پولی مالی- مدیرعامل انجمن روابط عمومی ایران، عدم شناخت و آگاهی از وظایف و جایگاه روابط عمومی را مشکل مدیریت در جامعه امروزی خواند.

ضرورت احیای شورای روابط عمومی کشور
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد:

ضرورت احیای شورای روابط عمومی کشور

اخبار پولی مالی- روابط عمومی باید در درون سازمان ایجاد ظرفیت کرده و از نهاد تشریفاتی و نهاد ریاست پرهیز کند و وجهه کارآمدی از روابط عمومی ارائه کند.