۲۰۲۳ سال سختی برای اقتصاد جهانی است
صندوق بین المللی پول؛

۲۰۲۳ سال سختی برای اقتصاد جهانی است

اخبار پولی مالی_ مدیر صندوق بین المللی پول گفت که سال ۲۰۲۳ سال سخت دیگری برای اقتصاد جهانی خواهد بود و تورم همچنان بیداد می‌کند.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز