بهبود مدیریت فرآیندهای بیمه تجارت‌نو برای برآورده کردن انتظارات مشتریان
مدیر تشکیلات و روش‌های شرکت بیمه تجارت‌نو عنوان کرد:

بهبود مدیریت فرآیندهای بیمه تجارت‌نو برای برآورده کردن انتظارات مشتریان

اخبار پولی مالی- پیاده سازی استاندارد بین‌المللی ایزو 9001 به صورت کاربردی و درست با شناسایی مشکلات و کمک به اصلاح آنها موجب افزایش بهره‌وری و ذخیره زمان می شود.