تقدیر از بیمه تعاون به سبب ارائه بیمه نامه توقف کسب و کار
توسط مقامات استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت:

تقدیر از بیمه تعاون به سبب ارائه بیمه نامه توقف کسب و کار

اخبار پولی مالی- بیمه تعاون به دلیل ارائه خدمات شایسته به مردم و نیز تلاش برای مانع زدایی در فرایندهای صدور و پرداخت خسارت، مورد تقدیر مقامات استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

«زنگ بیمه» توسط بیمه تعاون نواخته شد
در مدارس تبریز :

«زنگ بیمه» توسط بیمه تعاون نواخته شد

اخبار پولی مالی- بیمه تعاون در راستای مسئولیت اجتماعی خود و صنعت بیمه در توجه ویژه به ارتقا سطح فرهنگ بیمه در کشور با همکاری بیمه مرکزی زنگ بیمه در مدارس را در شهر تبریز به صدا در‌آورد.