۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، ۳ روزه صادر می‌شود
مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛

۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، ۳ روزه صادر می‌شود

اخبار پولی مالی_ مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد حدود ۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، «ثبت محور» هستند، یعنی پس از ثبت درخواست و احراز نشانی، حداکثر ۳ روزه صادر می‌شود و ۲۰ درصد مابقی پروانه کسب‌ها، «تأیید محور» هستند که صدور آنها به بازدید و تأیید پلیس نیاز دارد.

اصفهان، رکورددار بیشترین تاخیر بررسی مجوزهای کسب و کار

اصفهان، رکورددار بیشترین تاخیر بررسی مجوزهای کسب و کار

اخبار پولی مالی_ استان اصفهان بیشترین تاخیر را در بررسی درخواست مجوزهای کسب و کار داشته و ۳۱.۶ درصد از ۱۶ هزار و ۲۱۲ درخواست ثبت شده در درگاه ملی مجوزها در این استان با تاخیر در بررسی مواجه شده‌اند؛ بهترین عملکرد را در این شاخص استان ایلام داشته، به طوری که فقط ۶.۷ درصد از درخواست‌های مجوز تاخیر داشته‌اند.