انتشار جزئیات ارزش گذاری سرخ آبی‌ها، به زودی
رئیس سازمان خصوصی سازی توئیت کرد:

انتشار جزئیات ارزش گذاری سرخ آبی‌ها، به زودی

اخبار پولی مالی- رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در توئیتر خود نوشت: روش، مبانی و جزئیات ارزش‌گذاری سرخابی‌ها از سوی کارشناسان رسمی دادگستری بزودی منتشر می‌شود.