هزارگذر؛ پیشرو در ارائه خدمات هوشمند صنعت پست کشور

هزارگذر؛ پیشرو در ارائه خدمات هوشمند صنعت پست کشور

اخبار پولی مالی- شرکت توسعه تجارت هزارگذر به عنوان یک شاهراه حیاتی در عرصه‌های هایتک، هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم شناختی و شبکه سازی با بکارگیری نیروهای متخصص و توانمند اقدام به راه اندازی شتابدهنده‌‌ای تخصصی در صنعت پست کشور نموده است.