سهم ۳۰ درصدی هلدینگ تیپیکو از شبکه تولید و توزیع داروی کشور
مرتضوی در بازدید از شرکت کارخانجات داروپخش خبر داد:

سهم ۳۰ درصدی هلدینگ تیپیکو از شبکه تولید و توزیع داروی کشور

اخبار پولی مالی_ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رأس هیئتی از مدیران ارشد این وزارتخانه و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا» از شرکت کارخانجات داروپخش بازدید کرد و از سهم ۳۰ درصدی هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی تأمین «تیپیکو» (TPICO) در شبکه تولید و توزیع دارویی کشور خبر داد.