بدهکاری صنعت سیمان به محیط زیست

بدهکاری صنعت سیمان به محیط زیست

خبار پولی مالی - هزینه‌های اجتماعی مرتبط با تولید 62 میلیون تن سیمان با شرایط فوق حدود 8 میلیارد دلار است. این هزینه‌ها باید به‌طور کامل به عنوان هزینه‌های ناشی از تولید سیمان در نظر گرفته شوند و باید به دلیل حفظ محیط زیست و بهبود شرایط سلامت و بهداشت در نظر گرفته شوند.