تامین بخشی از برق ادارات مرکزی بانک ملی با احداث نیروگاه خورشیدی

تامین بخشی از برق ادارات مرکزی بانک ملی با احداث نیروگاه خورشیدی

اخبار پولی مالی_ بانک ملی ایران با هدف مشارکت فعال در بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و حفظ و حراست از محیط زیست کشور، نیروگاه خورشیدی (فتوولتائیک) 300 کیلوواتی را در پارکینگ محوطه ادارات مرکزی این بانک تحت عنوان پارکینگ میرشکار طراحی و احداث کرده است.