امضای چندین تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری مشترک طی ۳روز در نمایشگاه صنعت پتروشیمی

امضای چندین تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری مشترک طی ۳روز در نمایشگاه صنعت پتروشیمی

اخبار پولی مالی_ بانک ملی ایران با هدف حمایت از کالاهای مورد نیاز ساخت داخل و توسعه صنعت پتروشیمی در چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش که در روزهای 24 الی 26 بهمن در کیش برگزار شد حضوری فعال و موثر داشت و بر این اساس آمادگی خود را برای حمایت همه جانبه و گسترده از طرح های دانش بنیان ساخت داخل در صنعت پتروشیمی و پتروپالایش کشور اعلام کرد.

نمایش توانمندی‌های بانک ملی در چهارمین نمایشگاه صنعت پتروشیمی در کیش

نمایش توانمندی‌های بانک ملی در چهارمین نمایشگاه صنعت پتروشیمی در کیش

اخبا پولی مالی_ بانک ملی ایران در کنار 300 شرکت داخلی دانش بنیان در حوزه انرژی و صنعت پتروشیمی با مشارکت همه جانبه و حضور گسترده در چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش در کیش آمادگی خود را برای حمایت همه جانبه از طرح های شرکت های دانش بنیان اعلام کرد.