حضور فرودگاه پیام در یازدهمین نمایشگاه بین المللی هوایی کیش

حضور فرودگاه پیام در یازدهمین نمایشگاه بین المللی هوایی کیش

اخبار پولی مالی_ فرودگاه بین المللی پیام در راستای ارتقای کیفیت و تبادل تجربیات با سایر فرودگاه‌های کشور با آمادگی کامل جهت معرفی هرچه بیشتر امکانات، تجهیزات و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل خود در یازدهمین نمایشگاه بین المللی هوایی کیش حضور یافت.