۱۰ تن کالاهای قاچاق تاریخ مصرف گذشته منهدم شد
مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اصفهان :

۱۰ تن کالاهای قاچاق تاریخ مصرف گذشته منهدم شد

اخبار پوولی مالی- بالغ بر 10 تن کالای قاچاق تاریخ مصرف گذشته به ارزش 12 میلیارد و 400 میلیون ریال با حضور نمایندگان مراجع قضایی توسط اموال تملیکی استان اصفهان امحاء شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400