“قیطاسی” مدیرعامل بانک دی انتخاب شد
با تایید سهامداران؛

“قیطاسی” مدیرعامل بانک دی انتخاب شد

اخبار پولی مالی_بدنبال برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک دی، علیرضا قیطاسی با تایید سهامداران به عنوان مدیرعامل جدید این بانک معرفی شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی